Spring naar content

Sharepair

Deel reparatiekennis en -gegevens door een ondersteunende infrastructuur te creëren om burgers te helpen meer reparaties uit te voeren.

Sharepair in een oogopslag

PROJECTLOGO-SHAREPAIR_ol

Sharepair is een ambitieus project dat erop gericht is de burgers te helpen bij het vinden van reparatieoplossingen voor hun elektrische en elektronische apparatuur, en zo de vervuiling die daar vandaag de dag het gevolg van is, te verminderen.

Repair Together is één van de 17 partners, onder leiding van de stad Leuven, in dit Interreg NWEurope project. Samen beschikken zij over een budget van 7,784 miljoen euro voor de periode 2020-2023 om een proefinfrastructuur voor ondersteuning op te bouwen.

Achtergrond

In de overgang naar een meer circulaire economie blijft de reparatie van objecten een onderbenutte laan. Het zou het gebruik van een groot aantal materialen en energie kunnen vermijden.

Het is jammer dat de burgers geen serieuzere alternatieven voor het weggooien krijgen aangeboden. Er is echter een groeiende reparatiegemeenschap met meer dan tienduizend betrokken vrijwilligers. Steden hebben ook strategieën voor een overgang naar een meer circulaire economie. Zij hebben de expertise om hun burgers te betrekken en zouden kunnen profiteren van de groei van de lokale hersteleconomie. Maar om de groeiende afvalstroom om te keren, is een grotere impact nodig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_20200215_150646

Sharepair wil de uitbreiding van het herstellen versnellen door middel van digitale hulpmiddelen die zijn aangepast aan de burgers, de leden van de Repair Cafés en andere reparatie-initiatieven.

Deze instrumenten zullen vanuit verschillende invalshoeken worden ontwikkeld:

De gezamenlijke ontwikkeling van deze instrumenten en het delen van gegevens over het gebruik ervan zal een cumulatief effect hebben op de investering van meer burgers, organisaties en steden in herstel.

Interesse in het project?

Of het nu gaat om een Repair Café, als burger of als vereniging, er zijn vele manieren om betrokken te raken bij het project.