Spring naar content

Repair Café (n.) Herstellingcafé

Een Repair Café is een ontmoetingsplaats voor burgers die vastbesloten zijn hun spullen niet weg te gooien zonder te proberen ze te repareren! Een Repair Café ben jij, wij zijn het, die de tijd vinden om samen in een werkplaats te repareren.

TDX_8103-20

Repair Cafés zijn regelmatige evenementen, meestal een keer per maand in veel steden.

Allerlei voorwerpen kunnen daar worden hersteld, van kleine kapotte apparaten tot broeken met gaatjes erin.

Repair Cafés hebben een positieve impact, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.

06-18 1

U leert hoe u uw eigen objecten kunt herstellen met de hulp en het gereedschap van vrijwillige reparateurs.

De Repair Cafés zijn workshops georganiseerd om te leren hoe we onze defecte artikelen samen kunnen herstellen in plaats van ze weg te gooien. Ze zijn ook een gelegenheid voor de buren om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen. Het doel? Co-reparatie tussen burgers en nieuwe gewoontes om afval te bestrijden.

2 - 15.12.2014 (23)
32871776_1732060563545912_9143161933464076288_n

Samen repareren

Als we het hebben over "samen repareren", raak dan niet in paniek: je hoeft geen reparatiekennis of gereedschap bij je te hebben. Ga gewoon zitten met de reparateur en neem deel aan de reparatie op uw niveau.

Elkaar ontmoeten

Natuurlijk, geen Repair Café zonder koffie! In elk Repair Café vindt u een gezellig hoekje waar u kunt genieten van een drankje en kan kennis maken met de andere bezoekers terwijl u wacht.

Elkaar helpen

Repair Cafés zijn vrijwillige activiteiten, uitgevoerd door mensen die hun tijd aanbieden om anderen te helpen. Er wordt een donatie gevraagd aan de bezoeker om bij te dragen aan de kosten van het Repair Café. Iedereen kan ook ondersteuning bieden in natura, bijvoorbeeld door voedsel mee te nemen!

Ik had het nooit alleen durven doen, maar hier heerst een goede sfeer, mensen helpen elkaar en delen hun tips. Het is echt de moeite waard om dit zelf te kunnen doen!

In het Repair Café kan ik gezellige momenten delen met de vrijwilligers maar ook met de mensen die hun materiaal meebrengen en die niet altijd weten hoe ze het moeten aanpakken.

Wat moet ik meenemen naar het Repair Café?

De types herstellingen die bij de meeste Repair Cafés worden aangeboden zijn die van kleine apparaten, naaiwerk, computers en fietsen. Andere herstellingen zijn mogelijk, afhankelijk van de vaardigheden van de vrijwilligers van de dag: het slijpen, repareren van juwelen of houten voorwerpen...

Microgolfovens, oude TV's, kortsluit- of rokerige apparaten worden over het algemeen niet geaccepteerd in Repair Cafés. Afhankelijk van de storing kunnen ze echter worden gerepareerd. Reparaties van grote apparaten worden niet ondersteund.

Controleer vooraf of het Repair Café dat u wilt bezoekenvoor jou nuttige herstellingbiedt!

RC_Liège_56393109_1963927600383857_9094991659036311552_o

De 4 actiegebieden van een Repair Café

Milieu

Met meer dan 350 000 kilo vermeden afval in 2019 overal ter wereld is de ecologische impact van de werkplaatsen van Repair Café tastbaar en niet te verwaarlozen. Reparatie blijft een van de kortste kringlopen in de circulaire economie en produceert de minste hoeveelheid afval en vervuilende stoffen. Bovendien hebben Repair Cafés, door de concrete actie die ze belichamen, een direct effect op de veranderende mentaliteit ten gunste van een duurzamere wereld.

Sociaal

Het Repair Café is een belangrijke plaats van sociale inclusie. Er ontstaan lokale verbindingen en ontmoetingen tussen mensen uit dezelfde buurt, die elkaar misschien nooit zouden ontmoet hebben. Het kan ook helpen om geïsoleerde of gemarginaliseerde mensen te reïntegreren, of het nu gaat om bezoekers of vrijwilligers. De deelname aan een Repair Café versterkt ook vaardigheden en genereert zelfvertrouwen, zowel op technisch als op relationeel en communicatief vlak.

Vorming en uitwisselen van kennis

Het Repair Café is een plek voor het uitwisselen en delen van vaardigheden en kennis. Het stelt de vrijwillige reparateurs in staat om zich verder te bekwamen, en de bezoekers om te leren hoe ze hun voorwerpen kunnen onderhouden en repareren. Het is ook een plek van kritische reflectie over thema’s zoals geprogrammeerde veroudering en de digitale- en informatiekloof.

Economisch

Repair Cafés hebben een belangrijke functie binnen een circulaire economie. Dit is een economie waarin eco-design van producten, reparatie, hergebruik van spullen, en een verandering van bedrijfsmodellen ervoor zorgen dat er veel minder spullen op de afvalberg terecht komen. Ook de link met de professionele reparatiesector is verzekerd: bezoekers worden vaak doorverwezen naar lokale leveranciers van reserveonderdelen en/of professionele reparatiediensten. Bovendien verhoogt reparatie de koopkracht van de burger: wanneer een voorwerp wordt gerepareerd, hoeft de gebruiker het niet te vervangen. Tenslotte ontdekken veel reparateurs een professionele roeping in het Repair Café, waardoor het een springplank is naar de arbeidsmarkt.