Spring naar content

Repair Together wordt ondersteund door :

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Waalse Gewest

Voor het Sharepair-project

Onze partners

Weggooien? Echt niet! De International Repair Café Stichting helpt lokale initiatieven over de hele wereld om hun Repair Café te starten. De International Repair Café Stichting heeft twee partners in België: Netwerk Bewust Verbruiken voor Vlaanderen en Repair Together dat sinds 2012 het netwerk van Repair Cafés in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt en weeft.

Coalitie van Europese organisaties die actief zijn met het recht op reparatie. Right To Repair Europe is gevestigd in verschillende Europese landen en vertegenwoordigt reparatiegemeenschappen en -bewegingen, actoren van de sociale economie. Ook zelfreparatie en elke burger die zijn recht op reparatie wil verdedigen. Repair Together is een van de eerste leden van de coalitie.

De federatie RESSOURCES vertegenwoordigt sociale en circulaire ondernemingen in de sector van het hergebruik van goederen en materialen. Zij verdedigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij het creëren van economische, sociale en ecologische waarde. Repair Together is sinds 2015 lid van RESSOURCES.

Het Restart Project is een sociale onderneming die onze band met elektronica wil herstellen. Restart organiseert regelmatig Parties waar mensen elkaar vertellen en leren hoe ze hun apparaten moeten repareren. Opgericht in 2013, gevestigd in Londen, is haar boodschap universeel en haar motto "Niet wanhopen, gewoon repareren!" Restart Project en Repair Together werken samen aan een aantal projecten op het gebied van reparatie, hergebruik en het recht op reparatie.

Het ULB FabLab staat open voor iedereen en heeft tot doel nieuwe gebruiksmogelijkheden binnen de universiteit te bevorderen. Vier faculteiten van de 'Université Libre de Bruxelles' hebben hun krachten gebundeld om dit project uit te voeren op de nieuwe Usquare-site en een interdisciplinair fablab te worden voor de faculteit Wetenschappen, Architectuur, Polytechnieken en Rechten. Het Repair Together Repair Lab bevindt zich in het FabLab.

Het Steam Lab is de educatieve eenheid gewijd aan de verspreiding van wetenschap en digitale hulpmiddelen! Zij nodigen de studenten uit om de deur van het ULB-laboratorium voor digitale ontwerp open te duwen, en deel te nemen aan immersieve projecten en huidige technologische hulpmiddelen te ontdekken. Repair Together deelt een ruimte binnen het ULB FabLab: het Steam-Repair Lab.

BEAMS (Bio- Electro- En Mechanische Systemen) is één van de grootste departementen van de Brusselse School voor Ingenieurswetenschappen van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Repair Together is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van BEAMS. Doel is reparatie en duurzaamheid in bredere zin te ontwikkelen binnen ingenieursstudies.

ECOS is de enige wereldsmilieuorganisatie die gespecialiseerd is in normalisatie. Een internationaal netwerk van leden die een visie delen op een zuiver en gezond milieu waar mensen leven met respect voor de planeet, voor haar natuurlijke hulpbronnen en deze zeker behouden voor toekomstige generaties.

Repair Together en ECOS delen een gemeenschappelijke visie en doelstellingen, verbonden in de Right To Repair Europe coalitie, die campagne voert voor het universele recht op reparatie.

La Recyclerie sociale van Sint-Gillis is een sociale-economieonderneming die elk inrichtings-of decoratiestuk dat de burger wil wegwerken, verzamelt, sorteert en repareert. De opgeknapte objecten worden nadien in de winkel verkocht. La Recyclerie sociale is een initiatief van de gemeente Sint-Gillis en GroupeOne dat gefinancierd wordt door het Brussels Gewest. Repair Together treedt op als partner in het project.

Repair & Share is een Nederlandstalige vereniging die de overgang naar een sociaal inclusieve circulaire economie wil bevorderen. Ze zorgt dat consumptiegoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zoveel mogelijk worden gedeeld. Repair & Share ondersteunt en bundelt daartoe initiatieven in die richting, zoals Repair Cafés en diensten voor het delen en uitlenen van apparatuur. De vereniging voert ook campagne voor het recht op reparatie door te lobbyen bij producenten en regeringen. Repair & Share is een initiatief van de Transformisten, een vereniging die burgers wil inspireren naar een eenvoudige en duurzame levensstijl.

CF2D streeft naar innovatie bij het creëren van activiteiten en nieuwe banen. Ook de valorisatie van middelen ter bevordering van de sociaal-economische solidariteit. CF2D en Repair Together zijn lid van RESSOURCES. Sinds 2013 werken ze regelmatig samen. Enerzijds voor de recuperatie en herwaardering van onherstelbare voorwerpen overgenomen door de Repair Cafés. Anderzijds, tijdens evenementen en projecten met betrekking tot reparatie en hergebruik. Ten slotte, voor hun behoeften aan geüpgrade computerapparatuur.

De Babytheek is de eerste bibliotheek voor baby's in Brussel. Een project van Netwerk Bewust Verbruiken en GC Elzenhof met de steun van de gemeente Elsene, de VGC, Be Planet! en Repair Together.

Give a Day is een platform gewijd aan vrijwilligerswerk, waarbij vrijwilligers en organisaties betrokken zijn. Repair Together is er om mensen die op zoek zijn naar vrijwilligers aan te bieden om deel te nemen aan het Repair Café dat het dichtst bij hun huis in Brussel en Wallonië ligt.